دوره آموزشی قهوه دبی SCAA

دوره آموزشی قهوه دبی در هتل دِ میدان دبی

دوره آموزشی قهوه دبی SCAA –  ۲۰۱۷ دوره آموزشی قهوه دبی SCAA در سال ۱۳۹۶ تاریخ شروع : چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ – Sun 29 October 2017 تاریخ پایان : جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶ – Mon 30 October 2017 محل برگزاری : هتل دِ میدان دبی   هتل دِ میدان دبی تور دوره آموزشی قهوه دبی […]

Read More...

نمایشگاه مجوز دبی

نمایشگاه مجوز دبی

نمایشگاه مجوز دبی – Licensing نمایشگاه مجوز دبی در سال ۱۳۹۶ تاریخ شروع : یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ – Sun 29 October 2017 تاریخ پایان : دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ – Mon 30 October 2017 محل برگزاری : مرکز نمایشگاهی و همایش های بین المللی دبی   نمای ۳ یعدی از نمایشگاه بین المللی دبی تور نمایشگاه نور پردازی […]

Read More...

نمایشگاه نور پردازی و روشنایی دبی

نمایشگاه نور پردازی و روشنایی دبی

نمایشگاه نور پردازی و روشنایی دبی نمایشگاه نور پردازی و روشنایی دبی در سال ۱۳۹۶ تاریخ شروع : سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ – ۱۷October2017 تاریخ پایان : پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ – ۱۹October2017 محل برگزاری : مرکز نمایشگاهی و همایش های بین المللی دبی   نمای ۳ یعدی از نمایشگاه بین المللی دبی تور […]

Read More...

نمایشگاه فناوری دبی (جیتکس)

نمایشگاه فناوری دبی

نمایشگاه فناوری دبی – جیتکس ۲۰۱۷ نمایشگاه فناوری دبی در سال ۱۳۹۶ تاریخ شروع : یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ – ۰۸October2017 تاریخ پایان : پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ – ۱۲October2017 محل برگزاری : مرکز تجارت جهانی دبی   نمای ۳ یعدی از نمایشگاه GiTex تور نمایشگاه فناوری دبی ۲۰۱۷ تور نمایشگاه فناوری دبی – جیتکس سال […]

Read More...